مهندسی مفهومی و پایه فرآیندهای حوزه فولاد و معدن برای طرح های توسعه

نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی...

آموزش های دوران بهره برداری شامل آموزش های تخصصی و حین کار

آموزش حین کار و عملی: که طی آن نفرات شرکت متقاضی در فولادمبارکه حضور یافته و در واحد مربوط به شغل...

خدمات فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی

الف- سنگ زنی غلتک ها به شرح موارد ذیل می باشد: براده برداری از سطح غلتک های کاری و پشتیبان عملیات...

انرژی های تجدید پذیر

با توجه به رشد فزاینده در بهره برداری از منابع انرژی‌های نو و تجدید پذیر و مزایای استفاده از این...