• تهيه، آموزش و استقرار سيستم‌هاي عملياتی، تعمیراتی
  • تهيه، آموزش  و استقرار  سيستم‌هاي مدیریتی، مشارکتی و تحولی
  • ارائه مشاوره وکمک‌های فنی در راه‌اندازی و بهره‌برداری
  • آموزش­های دوران بهره­برداری شامل آموزش­های تخصصی و حین کار
  • خدمات فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی
مشاوره و نگهداری و تعمیرات و آموزش نسوز باطری ها و تجهیزات هیدرولیک کک طبس

کارفرما:شرکت کک طبس

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

بررسی و ارائه راهکار بهبود کیفیت کنسانتره و گندله مصرفی جهت افزایش نرخ تولید آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع:  1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت ورق خودرو

تاریخ شروع: 1391

تاریخ پایان: ---

وضعیت

...

انتقال دانش فنی و خدمات فنی به فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع:92/11/15

تاریخ پایان:95/02/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1401

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام

خدمات مشاوره فني فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع: 1400

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته

طراحی و انتقال دانش شرکت فولاد تاراز چهارمحال

کارفرما: شرکت فولاد تاراز چهارمحال

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال اجرا

کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام