• تحقیقات فرآیندهای فولادی با تکنولوژی بهینه
  • تعیین مشخصات تکنولوژی، جهت توسعه در صنعت فولاد و معدن
  • مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح­های تاسیس و توسعه
  • مشاوره فنی و قراردادی مناقصات و مهندسی تامین تجهیزات
  • مهندسی مفهومی و پایه فرآیندهای حوزه فولاد و معدن برای طرح­های توسعه
  • مهندسی طرح­های بهینه­سازی مصرف انرژی
  • انرژی­های تجدید­پذیر
  • استحصال پسماندهای صنعتی