تهيه آموزش و استقرار  سيستم‌هاي عملياتی تعمیراتی

سیستم‌های عملیاتی به منظور حداکثر استفاده از کلیه عوامل تولید از قبیل تجهیزات، نیروی انسانی، مواد...

ارائه مشاوره و کمک‌ های فنی در راه‌ اندازی و بهره‌ برداری

استفاده از کارکنان خبره شرکتهای فولادی معتبر صاحب تکنولوژی خارجی استفاده از کارکنان خبره شرکتهای...

آموزش های دوران بهره برداری شامل آموزش های تخصصی و حین کار

آموزش حین کار و عملی: که طی آن نفرات شرکت متقاضی در فولادمبارکه حضور یافته و در واحد مربوط به شغل...

خدمات فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی

الف- سنگ زنی غلتک ها به شرح موارد ذیل می باشد: براده برداری از سطح غلتک های کاری و پشتیبان عملیات...

تهيه آموزش و استقرار سيستم‌هاي مدیریتی مشارکتی و تحولی

سیستم‌های مدیریتی به منظور مدیریت سازمان و پشتیبانی فعالیتهای عملیاتی استقرار می‌یابند و شامل...