کارفرما:شرکت فولاد کاوان حامی ایرانیان

تاریخ شروع: 1401

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام