کارفرما:شرکت فولاد سفیددشت

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام