کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1399

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال اجرا