کارفرما:شرکت فولاد مبارکه

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: درحال اجرا