کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته