کارفرما: شرکت فولاد تاراز چهارمحال

تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال اجرا