کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام