کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع: 1395

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته