کارفرما:شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ شروع: 1395

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته