کارفرما:شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع: 1392

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته