کارفرما:شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع: 1401

تاریخ پایان: ---

وضعیت: در حال انجام