کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع: 1390

تاریخ پایان: ---

وضعیت: خاتمه یافته