همکاران محترم اکنون که در راستای تحقق اهداف شرکت فولاد مبارکه و مأموریت شرکت فنی مهندسی فولاد...