تجلیل هیات مدیره از تلاش های مهندس مهدی تولائیان، مدیر عامل و عضو هیات مدیره پیشین شرکت

در نشست ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ، هیات مدیره از تلاش های مهندس مهدی تولائیان مدیر عامل و عضو هیات مدیره پیشین شرکت تجلیل کرد.
در بخش آغازین جلسه مهندس فرزاد ارزانی رئیس هیات مدیره، تلاش ها و خدمات مهندس تولائیان را مغتنم و موجب رشد و پیشرفت شرکت فنی مهندسی توصیف کرد و افزود با دستاوردهای گذشته و برنامه های توسعه کسب و کار مدیریت عامل جدید شرکت، افق های روشنی پیش روی همکاران و شرکای کسب و کار خواهد بود. همچنین در این جلسه با رای اعضای هیات مدیره مهندس علی ستوده نیا بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب و از خدمات آقای تقي بیات تقدیر و تشکر بعمل آمد.
نقشه راه توسعه کسب و کار و توجه به سرمایه های انسانی و توانمند سازی شرکت از اهم مباحث مطروحه در نشست هیات مدیره شرکت بشمار می رود.

روابط عمومی شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه