انتساب جناب آقای مهندس سید مهدی نقوی به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسی فولاد مبارکه

طی حکمی از سوی دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل محترم فولاد مبارکه اصفهان، جناب آقای مهندس سید مهدی نقوی به عنوان مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه منصوب گردیدند.