به گزارش روابط عمومي شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

پيرو سياستهاي ابلاغ شده از طرف شرکت فولاد مبارکه به شرکتهاي عضو گروه، ارزيابي ساليانه شرکت فنی مهندسي فولاد مبارکه در روز يکشنبه 30 / 03 / 1400 با حضور 8 نفر از ارزيابان محترم فولاد مبارکه و هدايت آقاي مهندس رسول همامي برگزار گرديد.
در اين ارزيابي، مديريت محترم شرکت به ماموريت شرکت فني و مهندسی که بومي سازي، پشتيباني و توسعه فناوري صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه مي باشد اشاره نمود و اهتمام جهت نيل به هدف دستيابي به دانش فرآيندهاي توليد فولاد را متذکر گرديد.
همچنين سياستهاي شرکت فولاد مبارکه را زمينه توسعه و ارتقاء موزون شرکتهاي گروه فولاد مبارکه دانسته و انجام اقدامات اصلاحي براساس نتايج ارزيابي را الزامي دانستند.
هيئت محترم ارزيابي فولاد مبارکه طي يک روز، عملکرد شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه را در پنج محور زير مورد ارزيابي قرارداد.

  • تحقق استراتژيها
  • اجراي سياست هاي ابلاغي
  • عملکرد مالي
  • پيشرفت پروژه هاي توسعه
  • تعاملات با شرکت مادر