به گزارش روابط عمومي شرکت مهندسي فولاد مبارکه

پيرو سياستهاي ابلاغ شده از طرف شرکت فولاد مبارکه به شرکتهاي عضو گروه، ارزيابي ساليانه شرکت مهندسي فولاد مبارکه در روز يکشنبه 30 / 03 / 1400 با حضور 8 نفر از ارزيابان محترم فولاد مبارکه و هدايت آقاي مهندس رسول همامي برگزار گرديد.
در اين ارزيابي، مديريت محترم شرکت به ماموريت شرکت فني و مهندسي که بومي سازي، پشتيباني و توسعه فناوري صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه مي باشد اشاره نمود و اهتمام جهت نيل به هدف دستيابي به دانش فرآيندهاي توليد فولاد را متذکر گرديد.
همچنين سياستهاي شرکت فولاد مبارکه را زمينه توسعه و ارتقاء موزون شرکتهاي گروه فولاد مبارکه دانسته و انجام اقدامات اصلاحي براساس نتايج ارزيابي را الزامي دانستند.
هيئت محترم ارزيابي فولاد مبارکه طي يک روز، عملکرد شرکت مهندسي فولاد مبارکه را در پنج محور زير مورد ارزيابي قرارداد.

  • تحقق استراتژيها
  • اجراي سياست هاي ابلاغي
  • عملکرد مالي
  • پيشرفت پروژه هاي توسعه
  • تعاملات با شرکت مادر