جلسه مجمع با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید آغاز و پس از آن هیئت رئیسه مجمع مشخص گردیدند، سپس مهدی تولائیان مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه در سخنانی با اشاره به اینکه تشکیل يك ساز و کار مهندسی با ماهيت مشاور مادر با نقش راهبري در توليد، ثبت و انتقال دانش و تکنولوژی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خطوط توليد براي صنايع معدني كشور، بويژه صنعت فولاد همواره مد نظر بوده همچنین تجربه دو دهه بهره برداري و توسعه هاي زير سقف مجتمع ضرورت ياد شده را براي موفقیت های آتي مورد تاكيد قرار داد.

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی در ادامه افزود بر همين اساس و با استفاده از تجارب و دانش دوران ساخت، بهره برداري و توسعه مجتمع، شركت فني مهندسي فولاد مباركه با سرمايه گذاري شركت فولاد مباركه اصفهان تشكيل شد تا بعنوان مشاور مادر و اتاق فكر بزرگترين فولاد ساز كشور و خاورميانه، نقشي كليدي در طراحي و توسعه گروه فولاد مباركه در گام نخست، و صنايع معدني كشور، در گام هاي بعدي بعهده بگيرد .

مهدی تولائیان افزود اين اميدواري وجود دارد در سال جهش توليد، شركت مهندسي فولاد مبارکه بعنوان حلقه اتصال بسياري از شرکت هاي ايراني(مهندسی، سازندگان تجهیزات و قطعات وپیمانکاران) ، پتانسیل آنان را با تجارب سه دهه فعاليت گروه فولاد مباركه در آميخته و بسته بومي دانش ساخت کارخانه هاي فولادسازی را تكميل و جهت استفاده در اختيار كشور قرار دهد و چه بسا روزي صادر كننده دانش فني طراحي و ساخت و بهره بهرداري واحدهاي فولاد سازي به ساير كشور ها باشد. انشاالله در پايان هيئت مديره از حمايت همه جانبه مديريت عالي شركت فولاد مباركه که منجر به تحولات چشمگير در كميت و كيفيت فعاليت هاي شركت مهندسي شده تقدير و تشکر ویژه کرد.