جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در اولین دیدار خود از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه در جمع مدیران این شرکت، سیاستهای کلی برای این شرکت را تبیین نمود و رهنمودهای لازم درخصوص تعمیق و توسعه خدمات شرکت را بیان کرد.

 وی افزود: افزایش ارتقاء سطح دانش فنی و تکنولوژی تجهیزات، سیستم های مهندسی، همچنین و تعریف و راه اندازی پروژه های R&D (تحقیق و توسعه) جهت بهینه سازی خطوط تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت تولید از طریق ارتقاء دانش فنی و مهندسی در فولاد مبارکه مدنظر می باشد.

مدیر عامل فولاد مبارکه گفت استفاده از نیروهای مجرب و نخبه دانشگاهی کشور در پروژه های زیر ساختی، تولیدی و راه اندازی دوره های تخصصی و فنی در بخش طراحی و مهندسی برای افزایش کیفیت طراحی های کارشناسان بخش واحد مهندسی شرکت اشاره کرد.

وی راه اندازی پایلوت های آموزشی و آزمایش، مربوط به بخش های مختلف تولید در بخش پروژه های R&D و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص و مجرب دانشگاه ها با تعریف پروژه های R&D و ایجاد ارتباط مناسب و کیفی با اساتید و متخصصین دانشگاهی جهت افزایش کیفیت دانش فنی را بعنوان برنامه های آتی شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه بیان کرد.