درباره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

  • شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه با بنيادی مهندسی و دانش محور با پشتوانه تجارب و دانشی که از دوران ساخت تا بهره برداری و توسعه شرکت فولاد مبارکه بدست آمده و با ماموريت بومی سازی، پشتيبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور در سال 1388 تاسيس گرديد.

    اين شرکت بخشی از بدنه گروه فولاد مبارکه بوده و سهام اين شرکت تماماً متعلق به شرکت فولاد مبارکه مي باشد.

    اين شرکت با اتکا بر تجربه خبرگان، توانايی نخبگان و دانش تجميعی از متخصصین بزرگترين مجموعه و زنجیره تامین فولادی کشور، پيشتازی در بومي سازي، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور را در چشم انداز خود قرار داد و به ارزشهای سازمانی خود پايبند است.

    شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه با بهره گیری از تخصص کارشناسان خود امکان ارائه خدمات گسترده ای در زمینه های تخصصی صنعت فولاد را دارد و خدمات خود را در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران ارائه می دهد.

    دریافت کاتالوگ شرکت نمایش فیلم معرفی شرکت

  • 1
درباره شرکت فنی مهندسی فولاد
درباره شرکت فنی مهندسی فولاد
درباره شرکت فنی مهندسی فولاد

1کار با کیفیت و به موقع

2تکریم مشتریان، همکاران و ذینفعان

3مشارکت سازمانی و کارگروهی

4یادگیری، بهبود مستمر و نوآوری

مأموریت:

بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه


چشم انداز:

پیشتاز در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور