نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی پروژه های فرآیند فولادی کشور است. پس از مطالعات امکان سنجی مراحل انجام طراحی شامل طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفصیلی می باشد که به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی مفهومی به عنوان یکی از فازهای پروژه، مبتنی بر خلق ایده های مهندسی بر اساس راه حل های بهینه برای پاسخگوئی به نیاز مشتریان و بر اساس دریافت نقطه نظرات ذینفعان اصلی پروژه و ارزیابی معایب و مزایای هر یک از آنهاست که به منظور انتخاب بهترین راه حل و دانش فنی در زمینه انجام طراحی مد نظر است. هدف طراحی مفهومی به حداقل رساندن اشتباهات طراحی، مدیریت هزینه ها و ارزیابی ریسک ها برای دستیابی به دورنمائی از میزان موفقیت طراحی در مراحل پایه و تفصیلی است. با توجه به اینکه فرآیندهای صنایع معدنی و فولادی دارای پیچیدگی های فراوانی است، پیش از انجام هر گونه طراحی جدید و یا تغییر در طرح های موجود، انجام طراحی مفهومی لازم و ضروری است.

 

  • طراحی پایه/ اولیه به مطالعات و طراحی ها از خلق ایده های مهندسی تا تحقق طرح خطاب می شود. پس از طراحی مفهومی، جهت ارزیابی کامل طرح و به اجرا گذاشتن آن لازم است که نمائی کلی از ساختارها و شماتیکی از طراحی ارائه گردد. در این مرحله، دفترچه محاسبات طرح، ضوابط و معیارهای طراحی، دیاگرام ها، P&ID، PFDوLayout پروژه شامل نمای کلي پروژه، مسيرها و جاده های دسترسي و ... (تهيه ليست اوليه متريال و تجهيزات اصلي پروژه و ... که پیش زمینه ای از مهندسی تفصیلی است) ارائه می شود. با این وجود گاهی و بسته به نوع طرح، مرز مشخصی بین طراحی پایه و تفصیلی وجود ندارد و بعضاً طراح در مرحله طراحی پایه ناگزیر وارد مراحل طراحی تفصیلی می شود.

 

  • طراحي تفصيلي پل ارتباطي بين طراحي پايه و فاز اجرای پروژه است. در این مرحله شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه اقدام به طراحی نقشه هایی می کند که نهایتاً منجر به تهیه اسناد مناقصه یا دفترچه فنی ساخت تجهیزات و خرید اقلام مورد نیاز پروژه می گردد.