• تحقیقات فرآیندهای فولادی با تکنولوژی بهینه
  • تعیین مشخصات تکنولوژی، جهت توسعه در صنعت فولاد و معدن
  • مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح ­های تاسیس و توسعه
  • مشاوره فنی و قراردادی مناقصات و مهندسی تامین تجهیزات
  • مهندسی مفهومی و پایه فرآیندهای حوزه فولاد و معدن برای طرح­ های توسعه
  • مهندسی طرح­های بهینه­ سازی مصرف انرژی
  • مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی جهت بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر
  • استحصال انرژی از پسماندهای صنعتی (مدیریت پسماندهای صنعتی)